Móc inox 207 góc 90 – 5X50X50 (ke góc chữ L 90 độ)

Móc inox 207 góc 90 – 5X50X50 (ke góc chữ L 90 độ)