Border_009

– CODE: Border 009
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất