Border_011

– CODE: Border 011
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất