Lưỡi cắt Chaoli Diamond Wheel 105

  • – Lưỡi cắt Chaoli Diamond Wheel 105
  • – Mã sản phẩm: Chaoli Diamond Wheel 105
  • – Chủng loại: Lưỡi Cắt Đá Marble
  • – Mô tả: Chuyên dùng đá marble, gạch,
  • – Ưu điểm: Cắt ngọt, nhanh, không mẻ đá, đường cắt thẳng