Đầu phá 10cm hai cung tròn (mạ hàn)

Đầu phá 10cm hai cung tròn (mạ hàn)