Border_012

– CODE: Border 012
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất