Border_006

– CODE: Border 006
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất