Border_001

– CODE: Border 001
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất