Lưỡi cắt GRANITE xanh lam 128 có rãnh

Lưỡi cắt GRANITE xanh lam 128 có rãnh