Border_020

– CODE: Border 020
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất