Border_013

– CODE: Border 013
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất