Border_005

– CODE: Border 005
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất