Dầu đánh bóng SELF (protector)

– Tạo thành một lớp phủ bóng sáng trong suốt, có tính ổn định cao không bị ố vàng dưới tác dụng của tia tử ngoại
– Chuyên đánh bóng bề mặt phào chỉ, phần tiếp nối của trụ tròn, góc khuất hoặc những phần không thể dùng đầu số đánh bóng