Đá Travertine Alpinina

CODE: APN
– Xuất xứ: Portugal

– Ứng dụng: Nội thất/Ngoại thất

Thông số kỹ thuật

– Khối lượng/thể tích (kg/cm3):
– Độ uốn (kg/cm3):
– Độ nén (kg/cm3):
– Độ hút ẩm (%):