Border_023

– CODE: Border 023
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất