Border_002

– CODE: Border 002
– Xuất xứ:
– Ứng dụng: Nội thất