Bát phá FRIEND màu bạc phi 100

Bát phá FRIEND màu bạc phi 100